Składki:

W roku 2019/20 składka na Radę Rodziców wynosi 200 zł za rok szkolny, tj. 100 zł za semestr, oraz 50 zł na Fundusz Specjalny. Kwota ta pozostaje niezmieniona od kilku lat.

Uprzejmie prosimy o przelew na konto Rady Rodziców:


Kwota: 200 zł lub 50 zł

36 1240 3813 1111 0010 3550 7205

Rada Rodziców przy V LO
ul. Ofiar Oświęcimia 14
71-503 Szczecin

Tytułem: "Za Jan Kowalski kl. III Cg składka na Radę Rodziców za 2019/20"
(prosimy podać nazwisko i imię dziecka)


Kwotę wpłacamy jednorazowo lub w ratach, zgodnie z deklaracją. Składkę można także wpłacić gotówką w sekretariacie szkoły, ewentualnie u wychowawcy klasy.

Scroll
×