Na podstawie danych IBN opracowano listę 10 liceów ogólnokształcących w Szczecinie, które uzyskały najwyższą punktację. Pod uwagę wzięto dane ze wskaźnikami tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) uzyskanej na podstawie wyników matur w latach 2017-2019.

W tym zestawieniu wcale nie chodzi jednak o to, gdzie uczniowie najlepiej zdali matury, tylko w których liceach zrobili największe postępy w nauce. 

Szkoły, w których uczniowie robią największe postępy w nauce:

  1. XIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 7 - 11,8 pkt.
  2. XIV Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO nr 2 - 8,6 pkt.
  3. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Asnyka - 7,1 pkt.

Kolejne miejsca:

II liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I - 7 pkt.

IX Liceum Ogólnokształcące z Ogdziałami Dujęzycznymi w ZSO nr 6 - 5 pkt.

Katolickie LiceumOgólnokształcące im. św.Maksymiliana Marii Kolbego - 4,3 pkt.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Srefana Czarneckiego- 2,8 pkt.

Edukacyjna Wartość Dodana w raportach IBN to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład konkretnej szkoły w wyniki nauczania. Postęp w nauce mierzy się, porównując początkowy poziom wiedzy uczniów z poziomem wiedzy osiągniętym przez absolwentów. W liceach ogólnokształcących porównuje się indywidualne wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego z wynikami matur, co - na podstawie postępów uczniów - pozwala ocenić efekty nauczania w danym ogólniaku.

Więcej informacji na temat EWD można znaleźć na stronie ewd.edu.pl

Scroll
×