WYNIKI MATURY 2020:

Część ustna

PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski egzamin nie odbył się
język angielski egzamin nie odbył się
język niemiecki egzamin nie odbył się

 

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 63,77% 76,57%
język angielski 95,85% 82,16%
język niemiecki 79,33% 73,07%
biologia   67,18%
chemia   55,04%
fizyka   61,58%
historia   52,25%
WOS   44,33%
geografia    39,13%
matematyka 79,35%  67,14%
informatyka   35,33%

 

 

WYNIKI MATURY 2019:

Część ustna

PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski  
język angielski  
język niemiecki  

 

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 64,28% 77,77%
język angielski 94,27% 82,27%
język niemiecki 82% 67,2%
biologia   61,26%
chemia   54,86%
fizyka   66,74%
historia   75%
WOS   32%
geografia    55,21%
matematyka 88,62%  70,44%
informatyka   63%

 

WYNIKI MATURY 2018:

Część ustna

PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 79,16%
język angielski 92,45%
język niemiecki 92,86%

 

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 68,72% 63,09%
język angielski 92,45% 80,49%
język niemiecki 89,33% 74,75%
biologia   60,41%
chemia   61,92%
fizyka   56,03%
historia   77,43%
WOS   78%
geografia    60,91%
matematyka 90,13%  48,61%
informatyka   51,5%

 

 

 

 

WYNIKI MATURY 2017:

Część ustna

PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 70,5%
język angielski 94,22%
język niemiecki 85,92%

 

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 72% 66%
język angielski 97%  85%
język niemiecki  89% 70%
biologia   61%
chemia    63%
fizyka   57%
historia   66%
WOS   68%
geografia    57%
Matematyka 86%  67%

 

 

WYNIKI MATURY 2016:

Część ustna

PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 77,29%
język angielski 92,68%
język niemiecki 93%

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 67,03% 45,40%
język angielski 93,55%  81,64%
język niemiecki  95,75% 75,20%
biologia    64,46%
chemia    52,42%
fizyka   60,28%
historia   77,50%
WOS    68%
geografia    65,40%
Matematyka  84,67%  47,47%

 

 

WYNIKI MATURY 2015:

Część ustna
PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 73,83%
język angielski 91,12%
język niemiecki 77,53%

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 73% 78%
język angielski 94% 82%
język niemiecki 87% 79%
biologia   65%
chemia   66%
fizyka   63%
historia   77%
WOS   49%
geografia   52%
Matematyka 76% 56%

 

 

WYNIKI MATURY 2014:

Część ustna
PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 82,42%
język angielski 92,18%
język niemiecki 93,33%

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 68,35% 69,14%
język angielski 94,28% 82,80%
język niemiecki 93,75% 89%
biologia 62% 68,59%
chemia 70% 59,7%
fizyka 56,8% 63,74%
historia 64,22% 52%
WOS 54,5% 56,67%%
geografia 62,4% 55,67%
Matematyka 78,41% 68,12%
Informatyka - 86%

WYNIKI MATURY 2013:

Część ustna
PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 84,04%
język angielski 92,33%
język niemiecki 85,6%

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 68,82% 61,76%
język angielski 94,16% 81,57%
język niemiecki 89,18% 85,60%
biologia 65% 67,80%
chemia 77% 64,55%
fizyka 67,70% 57,68%
historia 86% 90,67%
WOS 64,33% 56%
geografia 64,29% 56,22%
Matematyka 90,70% 74,27%

WYNIKI MATURY 2012:

Część ustna
PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 80,85%
język angielski 88,42%
język niemiecki 80,33%
język rosyjski  

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 64,42% 58,27%
język angielski 94,73% 73,58%
język niemiecki 86,33% 92%
biologia 72,33% 71,86%
chemia - 56,67%
fizyka 51,67% 53,87%
historia 64,57% -
WOS 53,67% 38%
geografia 75,5% 57%
Matematyka 87,9% 66,53%

WYNIKI MATURY 2011:

Część ustna
PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 83,48%
PRZEDMIOT POZIOM PODST. POZIOM ROZ. POZIOM DWUJĘZ.
język angielski 90,66% 78,37% 68,53%
język niemiecki 81% 95% -
język rosyjski 95% 100% -

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 68,78% 69,11%
język angielski 94,14% 78,5%
język angielski dwujęzyczny 74% -
język niemiecki 85,76% 85,23%
biologia 57,67% 62,88%
chemia 77,25% 80,5%
fizyka 59,87% 54%
historia 72,9% 64,86%
WOS 55,29% 60,44%
geografia 63,6% 70,42%
Matematyka 84,85% 62,69%
historia sztuki - 74%
filozofia - -
ŚREDNIA 69,97% 70,04%

WYNIKI MATURY 2010:

Część ustna
PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 78,37%
PRZEDMIOT POZIOM PODST. POZIOM ROZ. POZIOM DWUJĘZ.
język angielski 91,22% 83,13% 75,77%
język niemiecki 84,7% 86,3% -
język francuski 77,5% - -
język hiszpański 87,5% - -
język włoski 100% 90% -

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 66,59% 57,88%
język angielski 91,48% 79,95%
język angielski dwujęzyczny 75,74% -
język niemiecki 85,76% 85,23%
biologia 57,67% 62,88%
chemia 86% 73,18%
fizyka 59,62% 72,7%
historia 62% 58,25%
WOS 73,33% 60%
geografia 70,8% 57,96%
Matematyka 85,89% 65,92%
historia sztuki 45% 70%
filozofia - 84%
ŚREDNIA 73,44% 70,16%

WYNIKI MATURY 2009:

Część ustna
PRZEDMIOT ŚR. WYNIK
język polski 82,7%
PRZEDMIOT POZIOM PODST. POZIOM ROZ. POZIOM DWUJĘZ.
język angielski 89,3% 77,2% 73,8%
język niemiecki 80,6% 95% -

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 61% 83%
język angielski 88% 78%
język angielski dwujęzyczny 75% -
język niemiecki 81% 84%
biologia 68% 76%
chemia - 80%
fizyka 68% 82%
historia 62% 58%
WOS 62% 56%
geografia 66% 61%
Matematyka 70% 72%
historia sztuki - 90%
ŚREDNIA 70% 75%

WYNIKI MATURY 2008:

Część ustna
PRZEDMIOT ŚR.WYNIK %
język polski 72
PRZEDMIOT POZIOM PODST.ŚR. % POZIOM ROZ.ŚR. %
język angielski 87 85
język niemiecki 78 90

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. % POZIOM ROZ.
OBOWIĄZKOWY %
język polski 66 57 57
język angielski 89 76 76
język niemiecki 78 89 -
biologia 61 61 57
chemia - 59 78
fizyka 67 63 69
historia 67 65 65
WOS 51 54 54
geografia 61 60 66
Matematyka 69 57 59
język rosyjski 100 100 100
ŚREDNIA 70,9 66,5 68,1

WYNIKI MATURY 2007:

Część ustna
PRZEDMIOT ŚR. WYNIK %
język polski 87
PRZEDMIOT POZIOM PODST. ŚR. % POZIOM ROZ. ŚR. %
język angielski 87,57 85,37
język niemiecki 90,27 95

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 59 58
język angielski 86 78
język niemiecki 86 70
biologia   76
chemia   75
fizyka 42 73
historia 78 55
WOS 72 81
geografia 72 81
Matematyka   66
historia sztuki   57
ŚREDNIA 71 68

WYNIKI MATURY 2006:

Część ustna

PRZEDMIOT ŚR. WYNIK %
język polski 89,41
PRZEDMIOT POZIOM PODST. ŚR. % POZIOM ROZ. ŚR. %
język angielski 85,58 82,54
język niemiecki 89,05 93,33
język hiszpański --- 95
język rosyjski 68,33 100

Część pisemna

PRZEDMIOT POZIOM PODST. % POZIOM ROZ. %
język polski 66 53,6
język angielski 90,8 63,5
język niemiecki 86,2 62,8
język łaciński --- 100
język hiszpański 82 75,9
język rosyjski 89 90
biologia 74,9 64,5
chemia 81 65,1
fizyka 77,2 58,6
historia 70,2 68,9
WOS 80,7 58,2
geografia 78,9 64,2
matematyka 79,2 50,8
historia sztuki 67,7 76
informatyka --- 52,6
ŚREDNIA 78,8 67

Scroll
×