WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 46 W SZCZECINIE W PORÓWNANIU DO INNYCH SZKÓŁ I OKRĘGU OKE POZNAŃ

 2013-14  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019:

  ŚREDNI WYNIK %
Język angielski podstawowy 98,36
Język angielski rozszerzony  95,74
Język niemiecki podstawowy 100
Język niemiecki rozszerzony 100
Historia i WOS 88,2
Język polski 79,67
Matematyka 85,33
Przedmioty przyrodnicze 85,41

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018:

  ŚREDNI WYNIK %
Język angielski podstawowy 98,2
Język angielski rozszerzony  92,55
Język niemiecki podstawowy 99
Język niemiecki rozszerzony 84
Historia i WOS 86,05
Język polski 86,8
Matematyka 85,3
Przedmioty przyrodnicze 89,61

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017:

  ŚREDNI WYNIK %
Język angielski podstawowy 99,66
Język angielski rozszerzony  96,55
Język niemiecki podstawowy -
Język niemiecki rozszerzony -
Historia i WOS 92,91
Język polski 92,59
Matematyka 93,17
Przedmioty przyrodnicze 90,16

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016:

  ŚREDNI WYNIK
Język angielski podstawowy  97,41
Język angielski rozszerzony  93,52
Język niemiecki podstawowy 99,33
Język niemiecki rozszerzony  95,33
Historia i WOS  85,95
Język polski 92,51
Matematyka  88,72
Przedmioty przyrodnicze 88,09

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015:

  ŚREDNI WYNIK
Język angielski podstawowy 98,22%
Język angielski rozszerzony 94,46%
Język niemiecki podstawowy 99%
Język niemiecki rozszerzony 99%
Historia i WOS 87,13%
Język polski 85,34%
Matematyka 90,18%
Przedmioty przyrodnicze 87,3%

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014:

  ŚREDNI WYNIK
Język angielski podstawowy 97,86%
Język angielski rozszerzony 93,62%
Historia i WOS 85,52%
Język polski 86,26%
Matematyka 89,16%
Przedmioty przyrodnicze 86,96%

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013:

  ŚREDNI WYNIK
Język angielski podstawowy 98,36%
Język angielski rozszerzony 90,65%
Historia i WOS 84,79%
Język polski 83,97%
Matematyka 92,78%
Przedmioty przyrodnicze 87,62%

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012:

  ŚREDNI WYNIK
Język angielski podstawowy 96,34%
Język angielski rozszerzony 91,39%
Historia 89,8%
Język polski 87,3%
Matematyka 93,93%
Przedmioty przyrodnicze 84,6%

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011:

  ŚREDNI WYNIK
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 36,4
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 39,42
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 47,27

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010:

  ŚREDNI WYNIK
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 38,54
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 41,34
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 47

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009:

  ŚREDNI WYNIK
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 42,03
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 44,58
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 47,9

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008:

  ŚREDNI WYNIK
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 42,1
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 44,7

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007:

  ŚREDNI WYNIK
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 41,25
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 44,52

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2006:

  ŚREDNI WYNIK
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 40,33
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 44,91

Scroll
×