Poniższy dokument zawiera klauzulę RODO dotyczącą zdalnego nauczania w V Liceum Ogólnokształcącycm z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie:

 

RODO - klauzula dla zdalnego nauczania

Scroll
×