Projekt   

Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne

organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w związku z realizacją przez naszą Szkołę projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” (dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), którego celem jest zniwelowanie negatywnego i zauważalnego wpływu nauki zdalnej na dobrostan i kondycję psychiczną młodzieży serdecznie zapraszamy naszych Uczniów na organizowane w ramach tego projektu zajęcia. Przyjęty właśnie do realizacji projekt jest częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych, realizowanych w naszym regionie z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego.

Uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w:

- w warsztatach mających na celu kształcenie umiejętności uczenia, w warsztatach poświęconych kształceniu kompetencji społeczno-emocjonalnych,

- w indywidualnych poradach i konsultacjach,

- zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

Nasz udział w projekcie to odpowiedź na duże zapotrzebowanie młodych ludzi.

WAŻNE: wszystkie wymienione powyżej zajęcia prowadzone będą przez specjalistów, czyli terapeutów i psychologów również w sobotę😊

Zapraszam serdecznie

Kinga Jankowska


 

Szeroka oferta zajęć spowodowała, że działania projektowe okazały się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Zaproponowane formy spotkały się z dużą aprobatą i zaangażowaniem społeczności VLO. Uczniowie realizują się i  w formach indywidualnych, i w grupowych.

W proponowanych zajęciach wzięło udział już ponad 200 uczniów naszej szkoły. W maju zakończyły się zajęcia z informatyki.

razem

Efekty spotkań


Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkolnej społeczności proponujemy w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:

  1. Pierwsza pomoc psychologiczna

Warsztaty adresowane do osób, które nie są specjalistami od zdrowia psychicznego, ale chcą nauczyć się wspierać innych w kryzysie. Będą to spotkania poświęcone takim zagadnieniom jak towarzyszenie w trudnych momentach życiowych, empatyczne słuchanie, instytucje wspierające osoby w kryzysach.

  1. Psychologiczne aspekty pracy z ludźmi

Warsztaty poświęcone będą wyzwaniom, jakie wiążą się z pracą z ludźmi, w szczególności w odniesieniu do zawodów medycznych. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: profilaktyka wypalenia zawodowego, znaczenie empatii w kontakcie z pacjentem, asertywność i strategie rozmowy z pacjentem.

  1. Ból i stres - aspekty psychologiczne i fizjologiczne

Warsztaty poświęcone zostaną bólowi i stresowi. W czasie ich trwania uczestnicy dowiedzą się: Co to znaczy, że kogoś coś boli? Gdzie odczuwamy ból istnienia? Jak silny ból może znieść człowiek? Jak stres wpływa na ludzkie ciało? Czy można przyzwyczaić się do stresu? Czy istnieje dobry i zły stres? Jak radzić sobie ze stresem?

  1. Warsztaty z pisania:

Warsztaty prozatorskie – opowiadania, bajki, bajki terapeutyczne

Nasza wyobraźnia często podsuwa nam pomysły, które mogą stać się pięknymi historiami. Te warsztaty adresowane są do osób, które chciałyby zacząć lub pogłębić pracę nad własną twórczością prozatorską. Omówione zostaną kwestie związane z podstawowymi elementami fabuły (kreacja świata, bohaterowie i konflikty między nimi), a także zagadnienia strukturalne, związane ze stosowaniem tropów i motywów (podróż bohatera, trzy akty, konflikty tragiczne). Ponadto dowiecie się, jak  stworzyć bajkę terapeutyczną i komu może się ona przydać.

Pisanie prac naukowych - wprowadzenie w warsztat naukowca

Jak wybrać temat badania? Jaką strukturę nadać pracy, jak ją najlepiej zaplanować? Jak stawiać hipotezy, argumentować i wyciągać poprawne wnioski? Jak formułować odniesienia, tworzyć przypisy i bibliografię? Tego wszystkiego dowiecie się na warsztatach z pisania prac naukowych.

  1. Warsztaty komunikacyjne z uwzględnieniem sztuki wystąpień publicznych

Czy tego chcemy czy nie, autoprezentacja stanowi umiejętność, z której korzystamy każdego dnia, a czasem to właśnie ona decyduje o sukcesie w realizacji naszych zamiarów. Na tych spotkaniach dowiecie się, jak przygotować się do publicznego zabierania głosu, jakie znaczenie mają gestykulacja i mowa ciała oraz jak zwięźle i przekonująco wypowiadać swoje myśli. Omówione zostaną elementy komunikacji i autoprezentacji przydatne zarówno dla osób, które chcą zawodowo występować przed innymi, jak i tych, które chcą tylko poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.

  1. Spotkania filmowo-dyskusyjne.

Są filmy, które trzeba zobaczyć. Spotkania filmowo-dyskusyjne to propozycja zgłębienia klasyków kina oraz niszowych tytułów, które mogą zachęcić do refleksji i ciekawych rozmów na ważne tematy.

Przykładowe filmy: Skazani na Shawshank, Lista Schindlera, Zielona Mila, Pianista, Aida, Whiplash, Joker, Dyktator, Lot nad Kukułczym Gniazdem, Green Book, Pianista, V jak Vendetta, Cudowny Chłopak, Pożegnanie z Afryką, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Rzeź, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, Wybór Zofii, Opowieść podręcznej, Zimna Wojna, Bogowie, Imię Róży, Gwiezdny Pył

  1. Społeczne wyzwania filozofii - człowieczeństwo wobec totalitaryzmów, wojny i pandemii

Spotkania będą miały formę dyskusji nad najważniejszymi tekstami dotyczącymi wyzwań, z jakimi nasze człowieczeństwo zmaga się w mrocznej współczesności. Liczni autorzy zastanawiali się bowiem nad kondycją ludzką w kontekście tragedii, zbrodni i wojen, które wciąż nas nawiedzają. Wybrane teksty autorów takich jak Hanna Arendt, Zygmunt Bauman, Timothy Snyder czy Noah Yuval Harari posłużą nam za pomoc w zrozumieniu jak można być człowiekiem w obliczu otaczającego nas zła.

  1. Klub gier analogowych

Granie w gry planszowe i karciane może służyć nie tylko rozrywce, ale również może stanowić źródło wiedzy, integracji i rozwijających doświadczeń. Spotkania z planszówkami i stanowią zaproszenie do przygody z ciekawymi tytułami jak „Dixit”, „This War of Mine”, „Władca Pierścieni, Podróże przez Śródziemie”, czy „Magnaci – gra o Rzeczpospolitą”.

 

Scroll
×