Rok szkolny 2022/2023

Zasady przyznawania pomocy socjalnej dla uczniów

Stypendia socjalne

Rok szkolny 2021/2022

Zasady przyznawania pomocy socjalnej dla uczniów

Stypendia socjalne

Inna pomoc dla wszystkich uczniów VLO w Szczecinie

Uczniowie mogą ubiegać się o pomoc z:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • Rady Rodziców w szczególnie trudnych sytuacjach. (za pośrednictwem wychowawcy i pedagoga szkolnego).

Scroll
×