Osoby chcące skorzystać z dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą") proszone są do dostarczenie wypełnionego wniosku do sekretariatu szkoły do dnia 15 czerwca 2021r.

Dziękujemy!

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 

Scroll
×