wypozyczalnia

 

Każdy to wie: w bibliotece poszukujemy książek, które nas interesują i wypożyczamy je. Jednak to nie jedyne zadanie tego Centrum Szkolnej Kultury. Z pewnością najważniejsze z nich to gromadzenie, odpowiednie przechowywanie i udostępnianie zbiorów.

Ale przecież biblioteka wspomaga uczniów i nauczycieli w ich procesie doskonalenia. Bibliotekarze wspierają ten proces, sugerując odpowiednie lektury, filmy. Tu można spojrzeć na problem interdyscyplinarnie i nie ograniczać się tylko do jednego przedmiotu. W tym sensie biblioteka pomaga rozwijać pasje naukowe, staje się ośrodkiem informacji, ogniwem w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i systemie biblioteczno – informacyjnym resortu oświaty i wychowania.

Jest ona otwarta dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.

Sami wiecie, że w bibliotece odbywają się również najprzeróżniejsze spotkania: z twórcami, artystami, z … ciekawymi książkami, których fragmenty są czytane lub się o nich opowiada (booktalking). To przestrzeń tętniąca życiem i pięknem - sztuki, nauki, kultury.zkoły i rodziców.

Tak rozumianą bibliotekę tworzysz i TY.

PS. Pracujemy w systemie MOL. Dzięki komputeryzacji zbiorów mamy możliwość szybkiego wyszukiwania informacji.

 

Scroll
×