Szanowni Państwo, (informację kieruję do wszystkich Rodziców/Opiekunów oraz Kandydatów, którzy wybrali klasa dwujęzyczna w V LO w Szczecnie jako jedną ze swoich preferencji),

uprzejmie informuję, że egzamin z języka angielskiego do klas dwujęzycznych odbywa się w trzech liceach w Szczecinie: V LO, XI LO oraz XIV LO we wtorek 6 czerwca 2023 r. o godz. 16:00.

Do V LO w Szczecinie zapraszam w tym dniu tych Kandydatów dla których klasa dwujęzyczna w naszej szkole znajduje się na wyższej preferencji niż preferencja do XI LO lub XIV LO. Egzamin z języka angielskiego do klas dwujęzycznych Kandydaci zdają w szkole znajdującej się na najwyższej preferencji - jeśli XI LO lub XIV LO znajdują się na wyższej (niż V LO) preferencji dla klasy dwujęzycznej to właśnie w tych szkołach Kandydaci przystępują do egzaminu. 

Uwaga Kandydaci zdający egzamin w V LO w Szczecinie. Egzamin rozpoczyna się o 16:00 w budynku V LO przy ul. Ofiar Oświęcimia 14. Prosimy o przybycie najpóźniej o 15:40, zabranie legitymacji szkolnej oraz długopisu. Egzamin trwa 70 minut. Listy Kandydatów z podziałem na sale znajdą Państwo w holu szkoły. Wyniki egzaminu będą widoczne na kontach Kandydatów w systemie Nabór do 15.06.2023 r. Uprzejmie prosimy Rodziców o nieprzebywanie na terenie szkoły w trakcie trwania egzaminu. 

Kandydaci zwolnieni z egzaminu (tj. posiadacze tytułu laureata Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub laureaci i finaliści Ogólnopolskiej (tzw. ministerialnej) Olimpiady Języka Angielskiego) proszeni są o załączenie skanu stosownego dyplomu w systemie Nabór oraz przesłanie do mnie informacji zwrotnej, dzięki której odznaczę Państwa na liście zwolnionych. 

Ulica Ofiar Oświęcimia jest od tego tygodnia ulicą dwukierunkową z wjazdem od strony ul. Staszica. Proszę o zachowaie szczególnej ostrożności - to nowa zmiana w ruchu w tej okolicy i kierowcy jeżdzą jeszcze na pamięć. Parkowanie w pobliżu szkoły może być problematyczne, a korzystanie z pobliskich parkingów Kauflandu i Manhatanu jest ograniczone czasowo i konieczne jest pobranie darmowego biletu z parkomatu.  

Podczas egzaminu będę dla Państwa dostępny w okolicach holu szkoły/przed szkołą w godz. 16:00-17:00, ponieważ domyślam się, że to dla Państwa trudny czas i mogą mieć Państwo więcej zapytań. Zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem,

Tomasz Obiała

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

V LO w Szczecinie

Scroll
×